Raspored Linija Vožnje

Mostar Bus linija 1

Polasci sa Španjolskog trga radnim danom:

6:30, 7:10, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:40, 13:40, 15:10, 16:15, 18:15,  i 19:35.

Polasci iz Ilića radnim danom:

6:55, 7:25, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 13:00, 14:00, 15:30, 16:35, 18:35,  i 19:55.

Polasci sa Španjolskog trga subotom:

7:10 i 10:00.

Polasci iz Ilića subotom:

7:25 i 10:15.

Mostar Bus linija 2

Polasci iz Raštana radnim danom:

6:25, 6:55, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 10:55, 11:30, 12:00, 12:40, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 i 21:15.

Polasci iz Jasenice radnim danom:

6:20, 7:00, 7:25, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:25, 12:00, 12:30, 13:10, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 i 21:45.

Polasci iz Raštana subotom:

6:00, 7:30, 10:00, 12:00, 15:00 i 20:10.

Polasci iz Jasenice subotom:

6:30, 8:00, 10:30, 12:30, 15:30 i 20:40

Mostar Bus linija 5

Polasci s Rondoa radnim danom:

6:30, 7:10, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 12:35, 14:00, 15:00, 16:00, 18:30,  i 19:30.

Polasci iz Cima radnim danom:

6:50, 7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:30, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30 i 19:00.

Mostar Bus linija 6

Polasci sa stajališta Gorica radnim danom:

6:10, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 i 20:00.

Polasci iz Zalika radnim danom:

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 i 20:30.

Polasci sa stajališta Gorica subotom:

6:10, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 i 19:00.

Polasci iz Zalika subotom:

6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30 i 19:30.

Polasci sa stajališta Gorica nedjeljom i neradnim danom:

6:10, 7:00, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 i 19:00.

Polasci iz Zalika nedjeljom i neradnim danom::

6:30, 7:30, 8:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30 i 19:30.

Mostar Bus linija 10

Polasci sa stajališta Sjeverni logor radnim danom:

 —-,   —-,  6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30*, 12:00, 13:00, 13:45*, 15:05, 15:45, 16:30*, 17:30, 18:40, 19:30*, 20:40 i 22:00.

Polasci iz Blagaja radnim danom:

6:15, 6:55*, 7:15, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:20*, 12:45, 13:30, 14:20*, 15:35,   —-,   17:20*, 18:00, 19:05, 20:20*,  —-  i 22:30.

* – linija broj 12

U 20:40 i 22:00 ide u Opine, Dračevice pa Blagaj.

Polasci sa stajališta Sjeverni logor subotom:

 —-, 8:00, 10:00*, 12:00, 15:30, 20:00 i 22:00*.

Polasci iz Blagaja subotom:

6:30, 8:30, 10:30*, 12:30, 16:00 i 22:30.

* – zajedno s linijom broj 13

Polasci sa stajališta Sjeverni logor nedjeljom:

 —-, 12:00, 15:00 i 19:00.

Polasci iz Blagaja nedjeljom:

6:30, 12:30, 15:30 i 19:30.

Mostar Bus linija 11

Polasci iz Blagaja radnim danom:

8:45, 12:45 i 17:00.

Polasci iz Vranjevića radnim danom:

6:55 i 13:00.

Mostar Bus linija 12

Polasci sa stajališta Sjeverni logor radnim danom:

 —-, 11:30, 13:45, 16:30 i 19:30.

Polasci iz Malog Polja radnim danom:

6:45, 12:15, 14:30, 17:15 i 20:15.

 

 

Mostar Bus linija 13

Polasci sa stajališta Sjeverni logor radnim danom:

 —-,  —-,  —-, 6:40*, 8:00, 9:00, 10:00, 10:45*, 12:00, 13:00*, 13:45, 15:10, 16:05*, 17:30, 18:40, 19:30*, 20:40 i 22:00.

Polasci iz Dračevica radnim danom:

6:05, 6:30, 6:50, 7:20, 8:30,  9:30, 10:30, 12:10,  12:30,  13:30,  14:15, 15:40, 16:35,  18:00,  19:05,  20:00,  —-,  i 22:15.

*- linija broj 16.

U 20:40 22:00 ide u Opine, Dračevice pa Blagaj.

Polasci sa stajališta Sjeverni logor subotom:

 —-, 8:00, 10:00*, 12:00, 15:30, 19:30 i 22:00*.

Polasci iz Dračevica subotom:

6:30, 8:30, 10:40*, 12:30, 16:00 i 22:00.

*- zajedno s linijom broj 10.

Mostar Bus linija 14

Polasci sa stajališta Sjeverni logor radnim danom:

 —-, 11:45, 13:35*, 16:15, 18:15* i 19:30*.

Polasci s Bijelog Brijega radnim danom:

6:45*, 12:15*, 14:05, 16:45 i 18:45.

*- ulazi u Vojno.

 

Mostar Bus linija 16

Polasci sa stajališta Sjeverni logor radnim danom:

 —-, 6:40*, 10:45, 13:00, 16:05 i 19:30.

Polasci iz Podveležja radnim danom:

5:50*, 8:00, 11:45, 14:00* i 16:45.

*- polazak ide do Kokorine.

 

Mostar Bus linija 20

Polasci sa Bišća Polja radnim danom:

5:40 sa Potoka, 6:30 sa Potoka, 9:30 K, 11:45 K, 12:30 K, 17:15 K.

 

Mostar Bus linija 21

Polasci sa Bišća Polja radnim danom:

6:30 do Potoka, 7:30 K, 8:30 K, 10:30 K, 13:40 (ne vraća se ka Mostaru), 15:05 K, 16:05 K, 18:35 K i 19:30 K.

 

Polasci sa Bišća Polja subotom:

7:30 K.

Mostar Bus linija 22

Polasci sa Bišća Polja radnim danom:

20:30* i 22:00*.

*- u povratku ide M-17.

Polazak u 22:00 ostaje u Bijelom Polju.

Polasci sa Bišća Polja subotom:

6:00 sa Potoka, 11:00, 13:40, 15:45, 20:00 i 22:00.

Polasci sa Bišća Polja nedjeljom:

6:45, 12:45, 15:45 i 19:45.

Mostar Bus linija 23

Polasci sa Vrha Avenije radnim danom:

 —-, 6:40, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:30, 18:40 i 19:30.

Polasci iz Potoka radnim danom:

6:20, 7:10, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:15, 14:15, 15:45, 16:45, 18:00, 19:10 i 20:00.

Polasci sa Vrha Avenije subotom:

9:30.

Polasci iz Potoka subotom:

10:00.

Mostar Bus linija 28

Polasci s vrha Avenije radnim danom:

 —–,  —–,  11:15, 12:15, 13:40*, 15:05*, 16:15, 18:00* i 19:40*.

Polasci iz Žitomislića radnim danom:

6:20*, 6:40*, 11:50*, 12:45*, 14:20, 15:40, 16:55, 18:40 i 20:20.

*- ulazi do Hodbine.

 

Mostar Bus linija 29

Polasci s vrha Avenije radnim danom:

 —-, —-, 7:00, 7:30*, 8:30, 9:30, 10:30, 11:15, 12:15, 13:40, 14:30, 15:05, 16:15, 18:00, 19:00, 19:40 i 21:15.

Polasci iz Hodbine radnim danom:

6:30, 6:50, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:10, 15:00, 15:35*, 16:45, 18:30, 19:30, 20:10 i 21:45.

*- ulazi u Zračnu luku Mostar

Polasci s vrha Avenije subotom:

6:30, 9:30, 11:30, 14:00, 16:00 i 19:00.

Polasci iz Hodbine subotom:

7:00, 10:00, 12:00, 14:30, 16:30 i 19:30.

Mostar Bus linija 30

Polasci s vrha Avenije radnim danom:

 —-, 12:00, 13:30, 16:00* i 19:30.

Polasci iz Baćevića radnim danom:

6:50, 12:35,  —–,  16:20*,  —-.

*- Ne ide kroz Ulog.

Mostar Bus linija 48

Polasci s kolodvora u Mostaru radnim danom:

13:10 i 19:40.

Polasci iz Hamzića radnim danom:

6:10 i 11:45.

 

Mostar Bus linija 48 Međugorje

Polasci s kolodvora u Mostaru radnim danom:

 —-, 6:30*, 9:45, 11:30*, 13:10*, 14:30*, 15:30, 18:10* i 19:40*.

Polasci s kolodvora u Međugorju radnim danom:

6:35*, 7:30, —–, 12:15*, 13:30,  15:15,  16:15  i 19:45.

*- Polazak ulazi u Krivodol.

Polasci s kolodvora u Mostaru subotom:

6:30 i 11:30.

Polasci s kolodvora u Međugorju subotom:

7:30 i 12:15.

Zonski sustav Mostar Bus

Grafikon Linija Mostar Bus